Решение № 321 от 13.01.2020 г. по в. гр. д. № 16777 / 2019 г. на ГО ЧЖ VI състав на Софийски градски съд
Решение разноски 2