Решение разноскиРешение № 215 от 11.01.2019 г. по в. гр. д. № 13922 / 2018 г. на ГО ЧЖ I състав на Софийски градски съд