Решение № 18060 от 03112014 г. по гр д № 116892014 г. на СГС