Решение № 2928 от 30.04.2015 г. по гр. д. № 4232015 г.