Решение № 6723 от 02.10.2019 г. по в. гр. д. № 12275 от 2019