Решение 6097 от 2018 Административен съд София град