Решение № 743 от 05.04.2022г. по Въззивно гражданско дело № 20211100512743