Решение № 170 от 17.09.2018 г по гр. д. № 2382 2017 г.