+359 2 98 98 717
град София ул. "Княз Борис I" 130 ет. 1
r.milcheva790@gmail.com

За нас

Частен съдебен изпълнител съм от 07.04.2006г. Имам 3 годишен стаж като държавен съдебен изпълнител, 15 годишен стаж като Частен съдебен изпълнител и общо 27 годишен стаж като юрист. Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“ през 1994г.

Смятам делегираната ми от закона власт за събиране на частни притезания за обществено отговорна професия, чрез която реализирам не просто себе си, а и чрез която осъществявам важна държавна функция – изпълнение на съдебните решения по най – оптималния за взискателя и длъжника начин, чрез най – доброто и безболезнено решение, въпреки че принудата е същността на тази професия. Заставайки между два противоречиви интереса,  частният съдебен изпълнител е лицето, което трябва професионално, използвайки законните способи и най – добрите си професионални и лични качества, да бъде в полза на всеки, който има нужда от него.  Смятам, че в рамките на закона, трябва да дам най – доброто от себе си, за решаване на сложните юридически казуси, които възникват в рамките на изпълнителното производство. Смятам, че отдадеността ми на професията ме кара да се чувствам добре, въпреки  трудностите при упражняването й. Смятам, че не законодателните ограничения могат да направят изпълнението по – щадящо за длъжника, а моралът на частния съдебен изпълнител.

Имам трима помощници – съдебни изпълнители, средно голям, добре обучен екип и лично отношение към всеки от клиентите си. Всички молби се разглеждат своевременно, с което гарантирам и защитавам законните права и интереси на страните.

Стремежът ми е думата частен съдебен изпълнител да звучи гордо и се свързва със законност, почтеност и професионализъм.

Помощник ЧСИ