+359 2 98 98 717
град София ул. "Княз Борис I" 130 ет. 1
r.milcheva790@gmail.com

Контакти

Телефон

+359 2 98 98 255
+359 2 986 47 47
+359 2 98 98 717

Телефони за връзка

В кантората:

  • 02 98 98 717 – фронт – офис;
  • 0892 206 576 – офис;
  • 02 98 64 747 – деловодство;
  • 02 98 98 255 – факс – деловодство;
  • 0894 746 428 – деловодител Надежда Манева;
  • 0892 206 317 – гл.юрисконсулт Виктория Атанасова.

Призовкари:

  • 0892 20 65 78 – призовкар Страхил Тодоров;
  • 0884 71 97 83

Карта