Решение № 3831 от 29.05.2019 г. по в. гр. д. № 11948 2018 г. на ГО ЧЖ II състав на СГС