Решение № 8578 от 16.12.2019 г. по в. гр. д. № 5938 от 2019 г. на ГО ЧЖ I състав на СГС