Решение № 260191 от 12.01.2021 г. по в. гр. д. № 14297 / 2020 г. на ГО ЧЖ VI състав на Софийски градски съд Решение разноски 3