Решение № 430 от 05.10.2021 г. по ч. гр. д. № 6831 / 2021 г. ГО ЧЖ-I състав на Софийски градски съдРешение разноски 4