Решение № 6021 от 20.09.2018 г. по в. г...О ЧЖ IV състав на Софийски градски съд