Решение № 4628 от 10.07.2018 г. по в. гр. д. № 8322